X סגור
צבע
אודותינו מוצרים צור קשר
כניסת סיטונאים
לסל קניות

תקנון האתר

  Lupo ברוכים הבאים לאי. בי. אימפורט – יבואן

אנחנו מאמינים בחדשנות ורוצים להעניק לך קנייה בטוחה ונוחה בחנות האונליין של לופו!
 

כרטיסי אשראי:
אנחנו מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי פרט לדיינרס

לא ניתן לרכוש באמצעות תווים, או כרטיסי מועדון.
 

מדיניות התשלומים לפי שווי הקנייה:

מעל 200 ₪ -  עד 2 תשלומים

מעל 300 ₪ -  עד 3 תשלומים

מעל 500 ₪ - עד 4 תשלומים

מעל 800 ₪ - עד 6 תשלומים

 

 מדיניות החלפת מוצרים:

  1. הלקוח/ה יודיע/ה לשירות הלקוחות של לופו, בדוא"ל או בטלפון, על כוונתו/ה להחליף את המוצר, ויישלח את המוצר שברצונו להחליף אלינו בדואר, בצירוף חשבונית הקניה;
  2. המוצר לא נפגם, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית והתווית נמצאת עליו;
  3. חלפו לכל היותר 14 יום מביצוע העסקה עד להודעת הלקוח על רצונו להחליף;
  4. לא ניתן יהיה להחליף מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות מחטבים, לאחר שאריזתם נפתחה.

מדיניות ביטול עסקה:

  1. הצרכן יודיע לשירות הלקוחות על רצונו להחזיר את המוצרים, ויישלחם בדואר לפי הנחיותנו את המוצרים, באריזתם המקורית ועם התווית, לבית העסק ממנו נקנה, בצירוף חשבונית הקניה;     
  2. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש;
  3. ההודעה תינתן לשירות הלקוחות תוך פחות מ-48 שעות מביצוע העסקה. 
  4. לא ניתן יהיה לבטל עסקה על מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות מחטבים, לאחר שאריזתם נפתחה.


התקנון המלא

כללי

1. אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלותה של אי. בי. אימפורט, ע.מ.: 321907651 (להלן: "אי. בי. אימפורט") ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי העסק (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר (להלן: "השימוש באתר") באתר מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. 
3. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון. 
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר

5. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
• המשתמש מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס). 
• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. 
• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר. 
• אי. בי. אימפורט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

6. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
7. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אי. בי. אימפורט. המשתמש יבחר את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. 
8. המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים אי. בי. אימפורט לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאי. בי. אימפורט בשל כך.
9. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק אי. בי. אימפורט את פרטי כרטיס האשראי עם חברת הסליקה (PayPlus)  ועם קבלת אישורה של חברת הסליקה, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי אי. בי. אימפורט בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את אי. בי. אימפורט. רישומי המחשב הפנימיים של אי. בי. אימפורט ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור. 
10. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאי. בי. אימפורט תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. 
11. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
12. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. 
13. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח ממחלקת שירות לקוחות.

משלוח ואספקה
14. אי. בי. אימפורט תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. אי. בי. אימפורט תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. אי. בי. אימפורט מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
15. מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. אי. בי. אימפורט תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצויינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת. האספקה בדואר רשום תיעשה בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי אי. בי. אימפורט, ובשירות "שליח עד הבית" תוך 3 ימי עסקים.

16. אי. בי. אימפורט לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אי. בי. אימפורט לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.
17. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברת המשלוחים מטעם אי. בי. אימפורט תעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש.
18. התקנון של חברת דואר ישראל (או כל גוף אחר באמצעותו תבצע אי. בי. אימפורט את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי) יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
19. יובהר ויודגש כי, ביטול ההזמנה על ידי המשתמש לאחר שההזמנה נשלחה על ידי אי. בי. אימפורט, כפוף להשבת המוצרים, על חשבונו של המשתמש, כשהם שלמים, באריזתם המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין ולרבות כל הוראה בעניין הגבלת החלפת מוצרי הלבשה תחתונה. 
20. אי. בי. אימפורט תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר מהזמנה במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר לא בשליטת.

מסירת פרטים על ידי המשתמש 
21. על מנת לבצע את ההזמנה יספק המשתמש פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת.ז. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
22. מובהר, כי ככל שהמשתמש יבחר להצטרף לרשימת התפוצה ויבחר למסור כתובת דואר אלקטרוני, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שאי. בי. אימפורט מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד.
23. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך ביצוע ההזמנה, למעט פרטי כ. האשראי, ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של אי. בי. אימפורט. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין. 
24. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם אי. בי. אימפורט המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר דרך דוא"ל לכתובת lupo@ebimport.co.il עם הנושא: "הסר מרשימת התפוצה". 
25. אי. בי. אימפורט תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי השרת של אי. בי. אימפורט, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע מזהה לגבי המשתמש והמשתמש יוכל לבחור, בדפדפן בו הוא עושה שימוש, כך שלא יאוחסנו או שיימחקו קבצי ה"עוגיות").

26. אי. בי. אימפורט נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. בתוך כך תעשה אי. בי. אימפורט שימוש בתקן אבטחת מידע על פי שיקול דעתה הבלעדי של אי. בי. אימפורט. למרות האמור, אי. בי. אימפורט לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של אי. בי. אימפורט ו/או הנובעים מכח עליון. 

ביטול 
27. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. 
28. במידה והמשתמש יבטל את העסקה לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות כן על ידי באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת lupo@ebimport.co.il. במקרה זה המשתמש לא יחוייב. 
29. במידה והמשתמש יבטל את ההזמנה לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב אך לפני משלוח המוצר, יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות או באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת lupo@ebimport.co.il. במקרה זה תבוטל העסקה.
30. במידה ומשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, הוא יוכל לעשות כן על ידי הודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות או באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת lupo@ebimport.co.il תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובמידה וניתן להחזיר את המוצר לפי כל דין. במקרה זה, המשתמש יוכל לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית, בעצמו ועל חשבונו, באמצעות דואר רשום, לכתובת לוחמי הגטאות 3/31 ירושלים מיקוד 9788013. כמו כן, כאמור, במקרה זה המשתמש לא יזוכה בגין כל תשלום עבור משלוח ההזמנה. יובהר כי במידה ולמוצר המוחזר, ככל שניתן להחזיר מוצרים מאותו סוג לפי כל דין, נגרם נזק אי. בי. אימפורט לא תקבלו חזרה והמשתמש לא יזוכה בגין החיוב. 
 31. במידה והמשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחוייב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. 
 32. יובהר כי, בהתאם לכל דין, אי. בי. אימפורט תהא רשאית לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין. 
33. במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, אי. בי. אימפורט תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
34.  המשתמש יבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר שהתקבל הינו פגום או שונה מהותית מהאמור באתר יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה על-ידי הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות של אי. בי. אימפורט, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרה שעילות הביטול האמורות אכן מתקיימות המשתמש ישלח בחזרה את המוצר בדואר רשום גוביינא לאי. בי. אימפורט ואי. בי. אימפורט תזכה את המשתמש במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי. 
 35. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת אי. בי. אימפורט ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של אי. בי. אימפורט באופן מלא או חלקי, תהא אי. בי. אימפורט רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים בטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. 
 36. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי תהא אי. בי. אימפורט רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור אי. בי. אימפורט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי. 
 37. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אי. בי. אימפורט תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 
 38. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אי. בי. אימפורט תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.

פעילות האתר
 39. השירות באתר ניתן כמות שהוא (as is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 40. אי. בי. אימפורט עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, אי. בי. אימפורט אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט. 

אחריות ושרות
41.  כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ותקינים אלא אם צויין אחרת במפורש. 
42.  בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של אי. בי. אימפורט על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.


קניין רוחני 
43. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אי. בי. אימפורט מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 
44. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה, בלא קבלת רשותה המפורשת של אי. בי. אימפורט מראש ובכתב.


שונות
 45. אי. בי. אימפורט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
 46. אי. בי. אימפורט לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן אי. בי. אימפורט אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
47.  ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך. 
 49. רישומיה הממוחשבים של אי. בי. אימפורט בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות. 
50.  אי. בי. אימפורט תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות התקנון שיפורסמו באותה עת באתר תחייבנה רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. 
 51. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בירושלים

 

צוות האתר ישמח לעזור, לשמוע ולייעץ. נשמח לראותכם שוב בין לקוחותינו .
תודה שבחרת אתר אי. בי. אימפורט.